Biuro rachunkowe

▫ MENU ▫

▫ OFERTA ▫

Nasza oferta:

  ▶ Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  ▶ Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  ▶ Ewidencja przychodów - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  ▶ Karta podatkowa
  ▶ Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku VAT
  ▶ Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  ▶ Ewidencja wyposażenia
  ▶ Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i innych
  ▶ Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych
  ▶ Roczne zeznania podatkowe
  ▶ Reprezentacja klienta przed organami US, ZUS i innych
  ▶ Zwrot VAT budowlanego
  ▶ Analizy finansowe na potrzeby zarządu

© 2010 Plus Minus Copyright by LEO